Skip to main content

Mga rekord ng Vital

Ang St. Louis County Office of Vital Records ay nagbibigay ng mga sertipikadong kopya ng mga sertipiko ng kapanganakan at kamatayan para sa Missouri. Ang mga taon na magagamit para sa mga sertipiko ng kapanganakan ay 1920 hanggang sa kasalukuyan. Ang mga taon na magagamit para sa mga sertipiko ng kamatayan ay mula 1980 hanggang sa kasalukuyan.  

Icon ng Pahina
Impormasyon sa Pagkontak6121 North Hanley Road Berkeley, MO 63134

Lun - Biyernes: 8AM - 5PM (Sa unang Biyernes ng bawat buwan, ang Office of Vital Records ay magbubukas sa 9:00 am)