kita

Ang misyon ng Kagawaran ng Kita ay upang magbigay ng kalidad, impormasyon at serbisyo na nakasentro sa customer sa mga nagbabayad ng buwis, mga may lisensya at tatanggap ng dokumento; pagkuha at pamamahagi ng pondo sa higit sa 200 mga ahensya na naglilingkod sa publiko na nagpapabuti ng edukasyon, kaligtasan ng publiko, kalusugan, imprastraktura at paglago ng ekonomiya at pagkakataon sa St.

Icon ng Pahina
Impormasyon sa Pagkontak


41 South Central, Clayton, MO 63105

Lunes - Biyernes 8 AM - 5:00 PM NW Crossings & South County: Lunes - Biyernes 8AM - 4:30PM