Skip to main content

Lupon ng Halalan

Ang St. Louis County Board of Elections ay isang bi-partisan, independiyenteng katawan na itinatag ng Estado ng Missouri upang protektahan ang integridad ng proseso ng pagboto sa pamamagitan ng tumpak, ligtas, at mahusay na pagsasagawa ng lahat ng halalan sa St. Louis County. Mayroong humigit-kumulang 724,000 rehistradong botante na nakatira sa 984 na presinto at bumoto sa 200+ na lugar ng botohan sa loob ng County.

Icon ng Pahina
Impormasyon sa Pagkontak725 Northwest Plaza Drive, St. Ann, MO 63074

Lunes - Biyernes 8 am - 4:30 pm

Kagawaran ng Facebook
Kagawaran Twitter
Kagawaran Instagram
Kagawaran ng Youtube